วิดิโอเรียนรู้เพิ่มเติม


ภาพรวม Google Apps for Education

วิดีโอ YouTube

Google Presentation

วิดีโอ YouTubeApps Script : Flubaroo : ให้คะแนนนักเรียน และ ตรวจการบ้าน

วิดีโอ YouTube


Google Docs 

วิดีโอ YouTubeGoogle Group 

วิดีโอ YouTube

Google Form ภาค  1 

วิดีโอ YouTube

Google Form ภาค 2

วิดีโอ YouTube


Google Sites ภาค 1


วิดีโอ YouTubeGoogle Sites ภาค 2

วิดีโอ YouTubeGoogle Calendar (1) 

วิดีโอ YouTube
Google Calendar (2)

วิดีโอ YouTubeGoogle Calendar ผูกกับ SMS บนมือถือ

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


Comments