โรงเรียนเมืองคงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (คณะสงฆ์11) เป็นตัวแทนแข่งระดับประเทศ

posted Mar 2, 2015, 8:28 PM by Punnawich Yurawong
เพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร


Comments