เปิดรั้วโรงเรียน ( OPEN HOUSE )

posted Feb 11, 2015, 11:59 PM by Punnawich Yurawong

ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน ( Open House ) ของโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายพงษ์มิตร  สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ....พรปวีณ์  ปิยากูล/รายงาน

Comments