การคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2558

posted Mar 2, 2015, 11:55 PM by Punnawich Yurawong
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยมี ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในการสอบ....พรปวีณ์  ปิยากูล/ข่าว/ภาพ

Comments