ข่าว สพม.31

การคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2558

posted Mar 2, 2015, 11:55 PM by Punnawich Yurawong

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยมี ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในการสอบ....พรปวีณ์  ปิยากูล/ข่าว/ภาพ

เปิดรั้วโรงเรียน ( OPEN HOUSE )

posted Feb 11, 2015, 11:59 PM by Punnawich Yurawong


ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน ( Open House ) ของโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายพงษ์มิตร  สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ....พรปวีณ์  ปิยากูล/รายงาน

การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโ่ลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

posted Feb 10, 2015, 2:16 AM by Punnawich Yurawong


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโ่ลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปัญจดารา โดย ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิด

1-3 of 3