DAY2: Digital Classroom
Day2


Google Sites, Google Calendar

You will have your own classroom site today!


 เวลารายละเอียด 
 9:00 - 9:30 น.
 • ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาจากเมื่อวาน
 9:30 - 10:30น.
 • สร้างเว็บไซต์รายวิชาแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด Part I
  • ใส่บทความแนะนำรายวิชา
  • ใส่รูปภาพและประวัติของอาจารย์ลงในเว็บไซต์
 10:30 - 10:45
 • พักเบรค 15 นาที
 10:45 - 12:00
 • สร้างเว็บไซต์รายวิชาแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด Part II
  • บทที่ 1 เพิ่มเอกสาร หรืองานนำเสนอ ลงในเว็บไซต์  (เพิ่มในหน้าใหม่)
  • บทที่ 2 เพิ่มวิดิโอสำหรับให้นักเรียนดูก่อนเรียน
 12:00 - 13:00
 • พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13:00 - 14:00
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Google ปฎิทิน
  • การสร้างกิจกรรมลงบนปฎิทิน
  • การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงปฎิทินของเราแบบง่ายๆ
14:00 - 15:00
 • สร้างเว็บไซต์รายวิชาแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด Part III
  • บทที่ 3 เพิ่มปฎิทิน ตารางเรียน ลงในเว็บไซต์
  • บทที่ 4 ตัวอย่างการเพิ่มแบบฟอร์มเก็บรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน
 15:00 - 16:00
 • แบ่งปันเว็บไซต์ให้นักเรียนในชั้นเรียน
 • ตัวอย่างเว็บไซต์นักเรียนที่สามารถใช้ได้ในห้องเรียน
 16:00 - 16:30
 • การประเมินผลและการตอบคำถาม
 • ถ่ายรูปร่วมกัน
คู่มือเกี่ยวกับ Google Sites ค่ะ 


1) Google Sites Manualthis link 
2) Google Sites Video this link 


Activity : Calendarจับคู่ 2-3 คน 

คนที่ 1: สร้างกิจกรรมการไปทัศนศึกษา 
ในวันที่ __4 เมษายน 57___เวลา__9.00-12.00____สถานที่__โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ _____________
คนที่ 1 เชิญเพื่อนคนที่ 2, 3 มาร่วมกิจกรรมผ่าน Google Calendar 
คนที่ 2, 3 : ตอบรับคำเชิญ โดยไปที่ Email แล้วเลือกคลิ๊ก Yes , No , Maybe อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ยกมือถ้าทำสำเร็จแล้วค่ะ 

Activity : Google Sites 
ส่งเว็บไซต์ที่นี่ค่ะ 

http://goo.gl/zBd8hw


Korat25March websiteActivity : Student Portfolios

ค้นหาตัวอย่าง ePortfolio


Activity : ค้นหา The Winner 

The winner
vote here


The winner ‎(Korat25mar14)‎

Comments